Kaniner og rovdyr

Da jeg første gang åbnede terrassedøren for mine kaniner og lod dem rende frit i haven, opstod der pludselig nye bekymringer. Før var jeg altid bange for at at huset skulle brænde, mens vi ikke var hjemme, eller at vi kørte galt og døde, og kaninerne så ville dø af sult. Bekymringer er der nok af, når man har dyr. Og nu fik jeg så en ny bekymring, da jeg lukkede kaninerne ud (selvom nu var jeg så ikke længere bange for at huset brændte eller at de ville dø af sult, heldigvis): For hvad med rovdyr? For at finde ud af hvordan kaninernes liv i haven skulle se ud, undersøgte jeg derfor de forskellige rovdyr. Det er min egen personlige oversigt, som jeg har lagt ud.

Som udgangspunkt synes jeg ikke, at kaniner lever livet farligt i en dansk villahave, men du kan jo være uheldig. Der kan aldrig gives garantier, uanset hvor din kanin bor. Kommentarerne til det enkelte rovdyr er mine personlige konklusioner ud fra de kilder, jeg har gennemgået. At jeg ikke har vurderet et rovdyr som en stor trussel for mine kaniner er ikke ensbetydende med, at der ikke er kaninejere, som har mistet deres kaniner til en kat, sølvmåge, ræv eller fjerde rovdyr (og sølvmågerne har jeg ikke engang på listen, selvom de burde være der). Det betyder heller ikke, at det ikke kan ske for mig eller dig, bare fordi jeg har skrevet denne oversigt. Sådan er det med alting. Verden er ikke sort/hvid. Dit hus kan også brænde ned, og din kanin brænde inde. Din kanin kan spise noget hø, som der har været rotter i, og blive syg og dø af det.

Ræve
Ræven er de senere årtier blevet langt mere almindelig i haver og parker i stort set alle danske byer. I byerne lever ræve primært af trafikdræbte eller skadede dyr, rotter og mad fra overfyldte skraldespande. En ræv kan godt tage en mindre kanin, men er der “lettere” mad til rådighed vil den ikke nødvendigvis forsøge sig med kaninen. Ræve i byen har ofte god adgang til mad og jager derfor ikke i samme grad som landræve.
Kommentar: Der er risiko for at byræven tager en kanin, men sandsynligheden, for at den finder noget andet at spise, er dog større. 
Husmår
Husmåren er almindeligt forekommende i Danmark. Husmåren foretrækker smågnavere, fugle og fugleæg, men den tager også frøer, insekter, ådsler og bær. Den er nataktiv.
Kommentar: Husmåren tager ikke kaniner. 

Brud
Bruden er Danmarks mindste rovdyr. Føden består overvejende af mus, men bruden kan også tage småfugle, fugleæg, frøer, firben og insekter  – og kaniner. Bruden lever i skov og markkrat, men kan også leve i parker og haver i byerne. Den lever, hvor der er mange mus. Om vinteren opholder den sig i stalde, lader, kældre, afløb m.m. Den jager om natten.
Kommentar: Bruden jager kun om natten, så er dine kaniner kun ude om dagen, har du intet at være bekymret ved. Nogle kilder skriver, at bruden ikke tager kaniner, og da bruden primært lever af mus, må konklusionen være, at risikoen ikke er den største. Katte kan sagtens tage brude, så bor du i et villakvarter med mange katte, er risikoen endnu mindre. 

Ilder
Ilderen er udbredt over det meste af Danmark,  dog ikke på Bornholm, Lolland, Falster og en række mindre øer. At den forekommer på Sjælland og Fyn skyldes, at undslupne pelsdyr siden 1930erne har etableret vildtlevende bestande. Ilderen lever af smågnavere, frøer og tudser, men den kan også tage kaniner. Ilderen foretrækker lave, fugtige områder, men kan også findes i skove og landbrugsområder.
Kommentar: Ildere er ikke udbredt i Danmark, og de foretrækker at bo udenfor byerne, eller langs vandløb og søer. De kan tage kaniner, men de er ikke øverst på menukortet. Sandsynligheden for, at din kanin bliver dræbt af en ilder i haven, er derfor ikke stor. 

Lækat
Lækatten findes spredt over hele landet undtagen på Bornholm og en række mindre øer. De lever på åbne arealer med græs og krat ved enge, moser, langs levende hegn, og andre småbevoksninger, skovkanter samt i skove. De kan også finde på at flytte ind i kældre og lofte.  De lever primært af mus, men kan i områder med kaniner godt leve af disse i perioder. De jager primært om natten. Lækatten kan tage bytte, der er 5 gange så stort som den selv. Lækatten skriger, når den angriber et dyr. Når dyret er dræbt, bliver det slæbt hjem til dens bo. Finder den mange byttedyr et sted, dræber den per refleks så mange som muligt.
Konmmentar: Der er risiko for at din kanin bliver taget af en lækat. Bliver dine kaniner lukket ind om natten, bør du dog ikke være bekymret, da lækatten kun jager i skumring/nattetid. Har du flere kaniner, men mangler kun én, har det ikke været lækatten, der har været på spil. 

Katte

Der er forsket meget i kattenes diæt, så her har vi det faktisk sort på hvidt, hvor mange harer/vildkaniner, der bliver spist af katte: 0,6-1,8%. Altså, 0,6-1,8% af en vildkats fangst er en hare/kanin. Resten af kosten består af små gnavere, som diverse mus, samt lidt fugleunger.  Og her er altså tale om en vildkat, som er født vild og fra en generation af vildkatte. Der er ikke tale om naboens kat. Derudover har forskningen vist, at vildkatte primært tager byttedyr med en vægt under 50 g og sjældent tager noget større. Der må altså være tale om unger og ikke voksne kaniner/harer. Når vi har med en ganske almindelig huskat, må det formodes at antallet af kaniner på menukortet er meget, meget, meget mindre.
Kommentar: Vi kender alle én, hvis nabo har mistet en kanin til en kat, eller også har de selv. De har bare aldrig set det ske. Beviset mangler altid, men troen er stærk alligevel. Enten har de set naboens kat lure sultent på kaninen inden den døde, eller de har set den bære rundt på den døde kanin i munden. Sidstnævnte er ganske almindeligt for katte at gøre: at finde et dødt eller døende dyr og lege med det og bære rundt på det til de bliver trætte af det (eller spiser det). Sandsynligheden for, at naboens kat slår din raske kanin ihjel er utrolig lille. Når en kanin ikke er normalkost for en rigtig vildkat, så er sandsynligheden for en tamkat, hvis instinkter og størrelse slet ikke står mål med en vildkat, er en trussel for en kanin lille. Men selvom katte ikke er en stor trussel for en kanin, kan den jo godt stresse den, hvis den synes, at det er sjovt at lave jagtlege, så prøv evt. med noget Gå-væk-kat langs hegnet. Sørg for din kanin har gemmesteder og krat. 

Hunde
Der har været historier om hunde, der er løbet ind til naboens kanin og har slået den ihjel. Hunde kan godt bide en kanin ihjel. Ikke alle hundeejere har styr på deres hunde, så sørg for at haven er godt indhegnet, hvis dine kaniner løber frit udenfor.
Kommentar: Haven skal være indhegnet for at fremmede hunde ikke kan komme ind. De fleste kaniner kan dog hurtigt løbe fra en hund, så er der plads at løbe på og krat at gemme sig i, hvor hunden ikke kan komme til, så skal kaninen nok klare sig. 

Havørne
Der findes kun 48 haveørnepar i Danmark pt. (2013). Som navnet indikerer lever de ude ved kystområderne. De er menneskesky og sandsynligheden for at se dem over en større by er derfor ikke stor. Havørne jager både levende bytte, og tager ådsler, hvis det er muligt. Fisk, fugle, rotter og ådsler af døde pattedyr og fisk er på menuen. Som regel fanges byttet over havet, og ofte er det blishøns og ænder, som tages på overfladen, som regel efter flere fangstforsøg. Ørnen kan løfte en vægt på højest et par kilo, hvis den skal flyve med det.
Kommentar: Medmindre du bor lige ud til hav er der ikke sandsynlighed for at din kanin bliver taget af en havørn. Samtidig er kaniner slet ikke på havørnens normale spisekort. 

Musvåge
Musvågen er den almindeligste rovfugl i Danmark. Musvåger opholder sig nær byerne, hvor de er vænnet til mennesker. Musvågens foretrukne føde er mus, og godt 90% af dens føde består af gnavere. Derudover tages insekter og regnorm.
Kommentar: Musvåger tager mus og ikke kaniner. 

Hvepsevåge
Hvepsevågen minder umiddelbart om en musvåge, men er lidt større, og har en anden flugt. Hvepsevågen lever mest af insekter, og specielt hvepselarver, derfor navnet.
Kommentar: Hvepsevåger lever af hvepse. 

Spurvehøg
Spurvehøgen er en lille hurtig rovfugl. Spurvehøgen lever udelukkende af fugle.
Kommentar: Spurvehøgen tager ikke kaniner. 

Duehøg
Duehøge lever af ringduer, skovskader, krager og andre større fugle. De kan også tage fasaner og fritgående høns. Duehøgen lever og jager i skove.
Kommentar: Selvom duehøge kan tage større fugle, så er der ikke risiko for at de tager kaniner. De tager kun fugle og jager kun i skove. 

Rød glente
Rød glente er meget sjælden. Der menes kun at være 40-50 par i Danmark. Den jager på åbent land.  Føden er ret alsidig, og kan være alt fra ådsler til insekter og fugleunger. Den røde glente er forholdsvis tillidsfuld, og kan også gå ned ved bygninger med åbne møddinger, for at undersøge om der skulle være noget spiseligt. I skåne, hvor der er mange kaniner, er kaniner på menukortet, hvis glenten får mulighed for det.
Kommentar: Rød glente lever og jager i skovområder, og da det samtidig er en sjælden fugl, er sandsynligheden for at den flyver ind over et villakvarter og tager en kanin meget lille. 

Rørhøg
Rørhøgen er den almindeligste af kærhøgene i Danmark. Som navnet antyder, foretrækker rørhøgen rørskovsområder som ynglelokalitet og fødesøgnngsområde. Den fouragerer over rørskoven, ved søer, på enge eller i moser. Kornmarker og levende hegn er også en del af jagtterrænet. vådområdets fugleunger, en mus, eller måske et større insekt.
Kommentar: Rørhøgen udgør ikke nogen risiko for kaniner. 

Tårnfalk
Føden består hovedsageligt af mus, men tårnfalken kan tage fugleunger, padder, orm og insekter.
Kommentar: Tårnfalke tager ikke kaniner. 

Fiskeørn
Fiskeørnen er fødespecialist, og lever næsten udelukkende af fisk.
Kommentar: Fiskeørne tager ikke kaniner. 

 

Betyder det så nu at du kan lukke din kanin ud og give mig skylden, hvis den bliver slået ihjel af en havørn? Eller at du nu kan være sikker på, at en ræv ikke kommer forbi? Nej. Dette er blot en oversigt over rovdyr i Danmark og min egen personlige vurdering af risici til eget brug, som jeg har lagt ud, så andre kan læse med. Det er ikke en garanti. Men din kanin vil dø en dag. Så meget ved vi. Og er din kanin svækket og muligvis døende, så er den et let offer for et rovdyr, der ellers ikke ville være en alvorlig trussel. Hvis du er bange for at din kanin bliver slået ihjel af et rovdyr, så skal du ikke lade den være ude, for det er stort set umuligt at beskytte sig 100% mod det. Så det er en beslutning, du må tage.

—-

Kilder
www.fugle-faaborg.dk/websted/havornefakta.php
www.havenyt.dk/artikler/dyr_i_haven/dyr/409.html
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Pattedyr/Rovdyr
www.fugleognatur.dk/felthaandbogen.asp?mode=start
www.researchgate.net/publication/227529807_Feeding_habits_of_feral_domestic_cats_(Felis_catus)_wild_cats_(Felis_silvestris)_and_their_hybrids_Trophic_niche_overlap_among_cat_groups_in_Hungary

Leave a Reply

Your email address will not be published.